تصاویر/ استقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از ۲ شهید گمنام

0 2

استقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمناماستقبال پرشور مردم شهرستان جاجرم از دو شهید گمنام

.photo_album_grid{ background: #2f2f2f; } .grid_item{ padding:3px; border: 1px solid #cdcdcd; margin:0px 5px 5px 0px; } .photo_img_gride_item{ float:right; overflow: hidden; position: relative; } .photo_img_gride_item img{ height:100%; width:100%; } @media(min-width:1200px){ .photo_img_gride_item{ width:23.5%; margin-left:2%; height:144px; margin-bottom:20px; } .photo_no_marg_md{ margin-left:0 !important; } } @media(max-width:1200px)and (min-width:980px){ .photo_img_gride_item{ width:23.5%; margin-left:2%; height:130px; margin-bottom:20px; } .photo_no_marg_md{ margin-left:0 !important; } } @media(min-width:767px) and (max-width:980px){ .photo_img_gride_item{ width:32%; margin-left:2%; margin-bottom:15px; height:144px; } .photo_no_marg_sm{ margin-left:0 !important; } } @media(min-width:480px) and (max-width:767px){ .photo_img_gride_item{ width:48%; margin-left:4%; margin-bottom:17px; height:120px; } .photo_no_marg_ms{ margin-left:0 !important; } .example-image{ height: 90px !important; } } @media(min-width:320px)and (max-width:480px){ .photo_img_gride_item{ width:90%; margin-right:5%; margin-bottom:15px; height:160px; } .example-image{ height: 70px !important; } } @media(max-width:320px){ .photo_img_gride_item{ width:90%; margin-right:5%; margin-bottom:15px; height:130px; } }

منبع : خبرگزاری دفاع مقدس جمع آوری توسط جوان امروز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.