تصاویر/ مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرهای ۲ شهید گمنام در شهر تیتکانلو

0 2

مراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلومراسم تشییع و خاکسپاری 2 شهید گمنام در شهر تیتکانلو

.photo_album_grid{ background: #2f2f2f; } .grid_item{ padding:3px; border: 1px solid #cdcdcd; margin:0px 5px 5px 0px; } .photo_img_gride_item{ float:right; overflow: hidden; position: relative; } .photo_img_gride_item img{ height:100%; width:100%; } @media(min-width:1200px){ .photo_img_gride_item{ width:23.5%; margin-left:2%; height:144px; margin-bottom:20px; } .photo_no_marg_md{ margin-left:0 !important; } } @media(max-width:1200px)and (min-width:980px){ .photo_img_gride_item{ width:23.5%; margin-left:2%; height:130px; margin-bottom:20px; } .photo_no_marg_md{ margin-left:0 !important; } } @media(min-width:767px) and (max-width:980px){ .photo_img_gride_item{ width:32%; margin-left:2%; margin-bottom:15px; height:144px; } .photo_no_marg_sm{ margin-left:0 !important; } } @media(min-width:480px) and (max-width:767px){ .photo_img_gride_item{ width:48%; margin-left:4%; margin-bottom:17px; height:120px; } .photo_no_marg_ms{ margin-left:0 !important; } .example-image{ height: 90px !important; } } @media(min-width:320px)and (max-width:480px){ .photo_img_gride_item{ width:90%; margin-right:5%; margin-bottom:15px; height:160px; } .example-image{ height: 70px !important; } } @media(max-width:320px){ .photo_img_gride_item{ width:90%; margin-right:5%; margin-bottom:15px; height:130px; } }

منبع : خبرگزاری دفاع مقدس جمع آوری توسط جوان امروز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.