مرور رده

استان تهران

اعمال قانون در برابر تخلفات ساخت و ساز در کهریزک

خبرگزاری بسیج: معاون فنی، شهرسازی و عمران شهرداری کهریزک گفت: بنا به تاکید شهردار کهریزک مبنی بر نظارت و رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز، به تمامی شهروندان تذکرات لازم درخصوص رعایت قوانین…
ادامه مطلب ...