مرور رده

فرهنگی

فضای مجازی به محملی برای رساندن پیام انقلاب اسلامی تبدیل شده است

علی‌اصغر جعفری گفت: دشمن می‌خواست با ایجاد فضای مجازی، انقلاب اسلامی را در حوزه نرم‌افزاری تحت سیطره خود قرار دهد؛ اما امروز با حضور جوانان جهادگر و حرکت در مسیری که مقام…
ادامه مطلب ...