مرور رده

پول | ارز | بانک

سامانه نیما ریسک‌های معمول تجارت را پوشش نمی‌دهد/ موردی از اختلال یا نفوذ در سامانه نیما مشاهده نشد

سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و تاکنون موردی از اختلال یا نفوذ در آن مشاهده نشده است.
ادامه مطلب ...